У Глибочиці ДАІ "гальмує" житомирський бізнес

У Глибочиці ДАІ "гальмує" житомирський бізнес

Сайт вантажоперевезень

Матвейчук Т - Моделювання процесу планування вантажоперевезень - страница 1

Т. Матвейчук, В. Ставицький

Національний університет "Львівська політехніка", кафедра електронних обчислювальних машин

Моделювання процесу планування вантажоперевезень - Матвейчук Т.

© Матвейчук Т., Ставицький В., 2012

Побудовано та досліджено базовий варіант моделі процесу планування вантажоперевезень, що складається з послідовності обраних окремих підзадач, утворених відібраною системою спрощувальних припущень, що дає змогу розв'язати поставлену задачу в умовах багатокритеріальності та наявності часових обмежень.

Ключові слова: математична модель, граф, оптимальний маршрут.

We construct and study a basic version of the model planning process cargo. It consists of a sequence of individual subtasks that created the system of simplifying assumptions. It allows you to solve the task in bahatokryterialnosti and available time limits.

Key words: mathematical model, the graph, the optimal route.

Транспортна логістика відіграє все важливішу роль у сучасній економіці, забезпечуючи швидку і мобільну доставку товарів споживачам. З розвитком малого та середнього бізнесу підвищується гнучкість ринкової інфраструктури, зростає частка автомобільних перевезень вантажів дрібними партіями з великих розподільчих центрів (складів) множині дрібних одержувачів - організаціям та фізичним особам. Цей процес характерний практично для всіх сучасних дистрибутивних систем.

Проблема оптимізації є в певному сенсі, мабуть, найгострішою проблемою сучасності, оскільки людина завжди прагне знайти якнайкраще рішення в будь-якій сфері діяльності. До цієї ж проблеми належить і транспортна задача, яка визначає планування оптимальних маршрутів для вантажоперевезень. Під час розв'язання конкретних транспортних задач часто потрібно враховувати додаткові обмеження, що не зустрічалися при розгляді простих варіантів даних задач. Тому сьогодні споживачі все частіше звертають увагу також на додаткові критерії, такі як терміни доставки, можливість отримання замовленого товару в чітко обумовлені строки, а також якісне інформаційне супроводження процесу виконання замовлення.

Різноманітність цілей і критеріїв при постановці задачі оптимального планування вантажних перевезень в застосуванні до різних практичних областей призвела до появи великого класу «розвозочних» задач. Питаннями розвозки в різний час займалися такі вчені, як Дж. Літл, Р. Беллман, С. Уоршалл, Р. Флойд, І. X. Сігал, Е. Дейкстра, В. А. Житков, A.B. Єфремов, і сьогодні проводяться дослідження, однак досі рівень організації транспортних перевезень є недостатньо ефективним.

Сучасні підходи до розв'язання транспортної задачі ґрунтуються на спрощенні її постановки, що не повною мірою відповідає реальним умовам. Тому необхідний пошук нових науково-практичних рішень, методів і моделей оптимізації процесу перевезень. У зв'язку з цим дослідження у цій галузі є актуальними.

Отже, підвищення ефективності оперативного планування в сфері транспортного обслуговування із залученням сучасних інформаційних технологій для надання клієнтам послуг такої якості і в такому обсязі, які відповідатимуть їх очікуванням, є однією з пріоритетних проблем науки і виробництва. Дослідженням у межах цієї фундаментальної задачі і присвячена ця робота.

Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua

Мета роботи полягає в розробленні і дослідженні моделі оптимального планування вантажоперевезень від одного постачальника декільком одержувачам, що дає змогу визначити оптимальні маршрути ро�

Source: http://www.dinariy.ru/catalog/ati-su.htmВідео по фразі сайт вантажоперевезень

Що Ви можете знайти на YouTube:

У Глибочиці ДАІ "гальмує" житомирський бізнес

Читати про сайт вантажоперевезень

www.ati.su - это сайт системы "АвтоТрансИнфо", предназначенный для обмена информацией по грузоперевозкам.

Информационная система www.ati.su обеспечивает обмен информацией между участниками рынка автомобильных грузоперевозок. Среди пользователей www.ati.su - грузовладельцы, перевозчики, экспедиторы.

В системе www.ati.su размещается информация о тысячах грузов,  свободных и попутных машинах, позволяя пользователям быстро найти транспорт или загрузку.

В базе данных www.ati.su можно совершенно бесплатно размещать заявки на перевозку грузов или сообщать о наличии попутных машин в любом направлении.

Ежедневно в базе данных www.ati.su размещается более 25000 новых заявок на перевозку грузов и 15000 предложений попутного транспорта из различных регионов России, Украины, стран Балтии и Европы.

www.ati.su включает в себя 2 основных раздела: "Грузы" и "Попутный транспорт". Разместить информацию о своем транспорте или заявку на перевозку груза может любой зарегистрированный на www.ati.su пользователь.

На сайте www.ati.su существует развитая система профессиональных транспортных форумов, где участники рынка грузоперевозок делятся опытом, обмениваются мнениями, ищут работу или персонал и предупреждают коллег о недобросовестных партнерах.

На сайте www.ati.su доступны разделы: "Поиск грузов и машин", "Новости транспорта и грузоперевозок", "О системе АвтоТрансИнфо", "Часто задаваемые вопросы", "Услуги и цены", "ПО Терминал АвтоТрансИнфо", "Контактная информация", "АвтоТрансИнфо - Украина", "Участники АвтоТрансИнфо", "Рейтинг надёжности", "Последние 50 оценок надежности", "ПО Транс-Менеджер", "Расчет расстояний", "Каталог интернет-ресурсов" и другие.

url сайта: www.ati.su

Source: http://www.vuzllib.su/articles/5769-%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C/1.htmlavtovoz.co.ua