Інновації. 10 листопада

Інновації. 10 листопада

Морські перевезення вантажів

Відео по фразі морські перевезення вантажів

Інновації. 10 листопада

Статті по фразі морські перевезення вантажів

Які статті можна знайти по фразі морські перевезення вантажів:

РОЗДІЛ 6 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ

6.5. МОРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

  Робота флоту та порту організується на основі плану перевезень, у якому визначені їх обсяги та характер у всіх видах сполучень. Залежно від призначення морські перевезення поділяються на внутрішні (каботажні) та зовнішні (закордонні). Внутрішні перевезення ділять на міжрайонні та внутрішньорайонні. Відомі два виду каботажу: малий (плавання у межах одного або двох суміжних морських басейнів без заходу у територіальні води інших держав) та великий (плавання суден між портами різних морських басейнів, поділених територіями інших держав, що виконується звичайно з заходом в іноземні води). Морські сполучення поділяються також по районах плавання на прибережне, морське, океанське та арктичне. Залежно від районів плавання застосовуються судна різних класів.   Морські перевезення здійснюються як окремими суднами, так і тягою - буксируванням. Плавання морських суден організується в основному за двома формами: лінійне (регулярне) та нелінійне (нерегулярне). Лінійне плавання здійснюється закріпленими за даною лінією суднами для виконання систематичних перевезень за встановленими напрямками і портами. При цьому рух суден може відбуватись за розкладом (регулярні лінії) або послідовними рейсами, що призначаються залежно від наявності вантажу. Закордонні лінії організуються на напрямках стійких зовнішньоторговельних зв'язків. Рейсове плавання - це одинокі рейси суден на різних напрямках.

  Найважливішими документами, що визначають організацію роботи морського флоту, є технічний план та графік руху. Технічним планом установлюються завдання на розстановку флоту, роботу портів та інших підрозділів. Графіки руху розробляють у пароплавствах. За ними визначають роботу кожного судна протягом місяця, що планується. Планування обробки суден у портах пов'язано з надходженням інформації про підхід суден. Встановлено порядок та режим передачі капітанами суден інформації у порт призначення та пароплавства, про знаходження у морі, про роботу у портах. До початку перевалки портом розробляється план обробки кожного судна. Цей план узгоджується з капітаном судна. Він визначає технологію вантажних та допоміжних робіт та норм часу. План вантажної обробки судна називається карго-планом. При навантаженні судна у цьому плані визначений порядок розміщення вантажів з точки зору їх властивостей, збереження поздовжньої міцності та стійкості судна, найкращого використання вантажності та місткості тощо. Обробка судна у порту здійснюється силами та засобами порту під керівництвом стивідора, який відповідає за виробництво робіт та правильне улаштування вантажів згідно карго-плану. Адміністрація судна контролює правильність навантаження. Час знаходження судна у порту поділяють на валовий (від заходу у порт до моменту виходу з порту) та чистий (тільки вантажні операції). На суднах та у порту ведеться спеціальний документ (таймшит) для обліку фактичного часу, що витрачається на вантажні та допоміжні операції та простої. При достроковій обробці судна судовласник виплачує порту премію, при затримці судна вище розрахункового часу порт виплачує штраф.

  Морська транспортна організація загального користування зобов'язана:

а) прийняти будь-який запропонований для перевезення вантаж, якщо на судні є вільні приміщення, придатні для перевезення, і вантаж може бути перевезений без завдання шкоди для раніше прийнятих до перевезення вантажів;

б) не вправі віддавати перевагу одному вантажовласнику перед іншим стосовно приймання вантажів і умов перевезення;

в) зобов'язана публікувати тарифи та умови перевезень.

  Умови морського перевезення вантажів визначаються договором.

  За договором морського перевезення вантажу перевізник або фрахтівник зобов'язується перевезти доручений йому відправником вантаж з порту відправлення в порт призначення і видати його уповноваженій на одержання вантажу особі (одержувачу), а відправник або фрахтувальник зобов'язується сплатити за перевезення встановлену плату (фрахт).

  Фрахтувальником і фрахтівником визнаються особи, що уклади між собою договір фрахтування судна (чартер).

  Перевізник несе відповідальність за втрату, нестачу і пошкодження або прострочення у доставці вантажу.

  Договір морського перевезення вантажу повинен бути укладений у письмовій формі.

  Документами, що підтверджують наявність і зміст договору морського перевезення вантажу, є: рейсовий чартер (якщо договір передбачає умову надання для перевезення всього судна, його частини або окремих суднових приміщень); коносамент або інші письмові докази.

  Правовідносини між перевізником і одержувачем вантажу визначаються коносаментом.

  Після приймання вантажу до перевезення перевізник вантажу, капітан або агент перевізника зобов'язані видати відправнику коносамент, який є доказом приймання перевізником вантажу, зазначеного в коносаменті.

  Вантажі, що потребують тари і упаковки для запобігання втрат, нестачам і пошкодження, повинні подаватися до перевезення у справній тарі та упаковці, що забезпечують повне збереження вантажів у процесі перевезення і перевантаження.

  На кожному вантажному місці повинно бути нанесено повне і чітке маркування.

  Перевізник зобов'язаний завчасно, до початку рейсу, привести судно в морехідний стан: забезпечити технічну придатність судна до плавання, належним чином спорядити його і забезпечити всім необхідним, укомплектувати екіпаж, а також привести трюми і всі інші приміщення судна, в яких перевозиться вантаж, у стан, що забезпечує належне приймання, перевезення і збереження вантажу.

  Вантаж розміщується на судні за розсудом капітана, але не може бути розміщений на палубі без письмової згоди відправника, за винятком вантажів, перевезення яких на палубі допускається відповідно до чинних правил і звич

Source: http://gruzoperevozka.com.ua/Мета: Даний сайт задуманий як інформаційний ресурс для учасників ЗЕД, зацікавлених у морських контейнерних перевезеннях.

Оскільки ви тут, шановний відвідувач, то можна припустити, що вам потрібно дізнатися вартість доставки вантажу з точки А в точку Б, використовуючи контейнерні перевезення і весь спектр додаються до даної послуги супутніх сервісів:

- Надання транспортно-експедиторських послуг; - Організація перевезень вантажів морським, авіаційним, автомобільним та залізничним транспортом в будь-яку точку світу; - Митне оформлення імпортно-експортних і транзитних вантажів; - Сертифікація і документальний супровід вантажів; - Страхування транспортування вантажів; - Надання складів для тимчасового перебування вантажів під митним контролем;

і т.п. От саме пошуку оптимального рішення з організації морського перевезення, митного очищення і присвячений цей сайт.Найшвидший спосіб отримати потрібну інформацію це

і таким чином ініціювати початок рухів за розрахунком потрібних вам даних.Причому заявка на розрахунок піде не однієї, а декільком незалежним транспортним компаніям, що автоматично прискорює процес і дає можливість вибору оптимального перевізника.

Що робити? Як же бути учаснику ЗЕД, щоб отримати низьку ставку на доставку на кращих умовах?

Не секрет, що більшість запитів на контейнерні перевезення є маркетинговими.Тобто багато учасників ЗЕД у своїй комерційній діяльності потребують оперативних ставках на перевезення вантажів, щоб мати можливість розрахувати собівартість товару з доставкою різними варіантами.Далі прийняти рішення про доцільність замовлення товару з доставкою від , наприклад, транспортника постачальника або залучити власного перевізника, щоб оптимізувати транспортну зв'язку для вибору найбільш відповідного варіанту морського перевезення, контейнерної лінії, способу доставки, митного оформлення й т.п.Детальніше....

Особливості: Як правило, перелік сервісів, пропонованих різними транспортними компаніями, дуже схожий.Однак потрібно розуміти, що мало хто з морських компаній здатний запропонувати все перераховане, спираючись виключно на свої сили.Більшість організацій просто творчо комбінують свої можливості з можливостями колег по цеху.

При цьому реальний список послуг самої компанії зазвичай скромніші.Більшість тяжіє до 1-2-м портам з межах

безпосередньої видимості, де вже є уторовані шляху за рішенням загальних запитань, підгодовані чиновники, особисті відносини і зв'язку.Це означає, що ставка на перевезення буде формуватися з урахуванням інтересів безлічі співтрапезників і соратників по боротьбі.Причому, чим далі відстоїть запит від безпосередньої спеціалізації транспортника - тим дорожче все вийде замовнику і тим більше туману буде в сформованій ставці.

Після успішних однієї-двох доставок можна вже думати про оптимізацію вартості транспортних витрат.У цьому випадку найбільш ефективним рішенням буде запросити розкладку з докладною деталізацією всіх платежів, як обов'язкових, так і неформальних.Далі отримані дані розбити на частини і виділити етапи, які можуть виконуватися незалежними компаніями.

Запит кільком конкурентним транспортним компаніям цілком вирішує задачу оптимізації вартості доставки.Детальніше....

Що є на сайті? Рекомендації, засновані на особистому практичному досвіді; різноманітні дані довідкового характеру та інформація, яка може бути корисна учасникам ЗЕД у вирішенні традиційних питань організації морської поставки.

Відмінність від інших сайтів. Ми пропонуємо підхід і погляд на вирішення питань з точки зору вантажоодержувача, а не транспортної компанії.Більшість транспортних сайтів створені перевізниками для інформування потенційних замовників про можливості власної транспортної компанії з докладним перерахуванням послуг, заслуг і достоїнств.Ми ж перевізникам не є і не рекламуємо якихось конкретних транспортників, тим самим надаючи вантажоодержувачу зробити самостійний вибір.

Source: http://subject.com.ua/technology/transport/152.htmlhttp://ukrterminal.kiev.ua