Our Miss Brooks: Conklin the Bachelor / Christmas Gift Mix-up / Writes About a Hobo / Hobbies

Our Miss Brooks: Conklin the Bachelor / Christmas Gift Mix-up / Writes About a Hobo / Hobbies

Odstranjevanje gradbenih odpadkov pokazatelje

Our Miss Brooks: Conklin the Bachelor / Christmas Gift Mix-up / Writes About a Hobo / Hobbies


Articles about Odstranjevanje gradbenih odpadkov pokazatelje

What articles can you find about Odstranjevanje gradbenih odpadkov pokazatelje:

Izvajalec obdelave lahko obdeluje odpadke, če ima okoljevarstveno dovoljenje za predelavo ali odstranjevanje odpadkov.

Vloga za okoljevarstveno dovoljenje se vloži pisno ali elektronsko na obrazcu na Agencijo Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: ARSO) . Po administrativni in vsebinski ustreznosti vloge ARSO izda okoljevarstveno dovoljenje za predelavo ali odstranjevanje odpadkov.

Z okoljevarstvenim dovoljenjem za predelavo ali odstranjevanje odpadkov je določeno:

Po pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja se izvajalec obdelave vpiše v evidenco izvajalcev obdelave po uradni dolžnosti.

Source: http://evem.gov.si/info/dovoljenja/dejavnost/14476/dovoljenje/12681/prikaziDovoljenje/вывоз строймусора киев